Vánoční soutěž 2020

Vážení zákazníci,
jako každý rok jsme i letos pro Vás připravili na Našich prodejnách Velkou Vánoční soutěž o hodnotné ceny.

Do soutěže se jednoduše zapojíte každým nákupem na Našich prodejnách v hodnotě 400 Kč a více a vyplněním formuláře.

Letos budete hrát o hlavní ceny: 1. televizor / 2. robotický vysavač / 3. notebook / 4. pomalý hrnec / 5. domácí pekárna
a dalších 95 hodnotných cen.

Pravidla soutěže máte uvedeny zde níže na stránce.

vanocni soutez 2020

 Pravidla Vánoční soutěže pro rok 2020

I. Organizátor a pořadatel soutěže: 

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni
se sídlem náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně
IČ: 00031917

 

II. Termín soutěže:

od 11.11.2020 00:00 hodin do 31.12.2020 24:00 hodin včetně v prodejnách pořadatele soutěže.

 

III. Podmínky účasti:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydliště v České republice,
které splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžitelé).

 

IV. Pravidla soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži a ve shora uvedeném termínu
soutěže uskuteční nákup v jakékoli provozovně pořadatele soutěže v hodnotě alespoň 400 Kč (na jedné účtence),
na účtence vyplní své jméno, příjmení a adresu a účtenku odevzdá na kterékoliv prodejně pořadatele
nebo zašle do sídla pořadatele. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně.

 

Po skončení soutěže budou všechny účtenky svezeny do Supermarketu Terno Strakonice na adrese Strakonice, Volyňská č.p. 192,
kde proběhne dne 8.1.2021 od 14.00 hodin slosování za účasti veřejnosti.

 

Výhra bude předána výherci v Supermarketu Terno Strakonice, přičemž výhru lze převzít nejpozději do 8.2.2021
V případě nevyzvednutí výhry do stanoveného termínu výhra propadá a bude využita v další soutěži.
Výherce nebo jeho zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským průkazem.

 

V. GDPR:

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžitel souhlas s pravidly soutěže a uděluje pořadateli soutěže jako
správci ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů EU 2016/678(GDPR) souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

  1. jméno a příjmení
  2. adresa bydliště
  3. informace o nákupu

 

a) Výše uvedené osobní údaje účastníka soutěže je nutné zpracovat za účelem zařazení soutěžitele do soutěže
a jeho kontaktování v souvislosti s případným předáním výhry.

 

b) Účastí v soutěži soutěžitel souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení a bydliště,
bude-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na výherní listině na každé provozovně organizátora soutěže.

 

c) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 3 měsíce od jejího ukončení.

 

VI. Práva:

Účastí v soutěži každý soutěžitel potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné právní úpravy,
tj. zejména s právem požadovat na správci informace o tom, jaké jeho osobní údaje jsou správcem zpracovávány,
požadovat přístup k osobním údajům a jejich aktualizaci nebo opravu, požadovat výmaz osobních údajů,
vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jakýmkoli způsobem zpět a v případě pochybnosti o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

VII. Reklamace:

Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou a uplatňování práv z titulu odpovědnosti za vady výhry (reklamace) je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.

VIII. Zveřejnění pravidel:

Pravidla soutěže jsou k dispozici na každé provozovně pořadatele soutěže a na www.jednotavolyne.cz

 

Vánoční soutěž 2020 – pravidla.pdf

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium