O družstvu

Začátkem roku 2020 pracovalo v družstvu v průměru 260 pracovníků a Jednota SD Volyně počíná ve Strakonickém okrese největší českou firmou zabývající se prodejem potravinářského a smíšeného zboží. Aktuálně družstvo provozuje 42 prodejen v řetězcích TERNO, TIP, TUTY a JEDNOTA.

Naše družstvo se neustále rozvíjí. Má ve všech činnostech řadu plánů pro další období. Během posledních let dochází k obnově a rekonstrukci prodejen a jejich dnešní vybavení je na evropské úrovni.

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni je vyhledávaným subjektem pro dodavatele a úspěšným konkurentem zahraničních řetězců v okrese Strakonice.

Svou nezastupitelnou úlohu hraje Jednota, spotřební družstvo ve Volyni v podpoře prodeje produktů regionálních výrobců a kvalitních českých potravin.

Naši zaměstnanci mohou čerpat řadu výhod sociálního programu –  příspěvky na penzijní pojištění, stravování, na využití zdravotních a vzdělávacích zařízení, na sportovní a kulturní akce, odměny k životnímu jubileu a výročí zaměstnaneckého poměru v družstvu a další benefity.

Kde nás najdete?

 

Oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium