Oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

Oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

Upozornění:

Ochrana nenáleží oznamovateli uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium