Historie

Strakonice byly již v 19. století průmyslovým městem, dělníci a drobní živnostníci se organizovali do různých spolků, např. vzdělávacím spolkem byl “Dělnický vzdělávací spolek Čelakovský”, další spolky usilovaly o určité výhody pro své členy. Pod vlivem myšlenky svépomoci ,jejímž propagátorem byl dr. František Ladislav Chleborád vznikl ve Strakonicích “Potravní spolek”, který byl ustaven 26.2. 1868 a ku dni ustavující schůze měl přes 300 členů.

V roce 1874 byl vydán družstevní zákon a v roce 1892 bylo ve Strakonicích ustaveno konzumní družstvo pod názvem “Zásobní, úsporný a výrobní spolek pro politický okres Strakonice”, družstvo existovalo až do roku 1931, kdy došlo k jeho sloučení s dělnickým družstvem “Rovnost” České Budějovice. 1. dubna 1949 bylo ustaveno “Univerzální spotřební družstvo Jednota” pro okres Strakonice a Vimperk. Za povšímnutí stojí, že kromě prodejen měla Jednota na území okresu Strakonice a Vimperk v roce 1951 celkem 40 výroben. V roce 1952 státní orgány rozhodly, že ve městech bude státní obchod a na vesnici družstevní. Jednota musela předat všechny své prodejny ve městech státnímu obchodu a zabezpečit zásobování vesnice pod heslem “Zboží z Jednoty do každé samoty”. V roce 1956 byly na základě rozhodnutí Ústředního svazu spotřebních družstev utvořeny v každém okrese Jednoty a došlo tak ke vzniku samostatných Jednot Strakonice a Vimperk. V roce 1960 byla řada okresů zrušena a okres Strakonice byl vytvořen z částí bývalých okresů Vodňany, Blatná, Horaždovice a Vimperk. V té době musela Jednota na základě rozhodnutí státních orgánů předat výrobny státnímu obchodu. Zásahy státu do velikosti a ekonomiky družstva byly citelné, přesto rozvoj spotřebního družstva Jednota ve Volyni pokračoval, zvláště v letech 1968 a 1969, kdy došlo k uvolnění politické situace a k postupnému navrácení Jednoty do měst. Rozvoj z hlediska počtu prodejen, restaurací, velkoobchodní činnosti, výrobní činnosti, nákupu, dopravy, autodílny a dalších aktivit pokračoval až do roku 1990, kdy družstvo mělo na okrese Strakonice na 240 prodejen, 120 restauračních a pohostinských zařízení, včetně hotelů a více než 1200 zaměstanců a více než 15.000 členů Jednoty. Po 17. listopadu 1989 nastaly ve společnosti i v našem družstvu zásadní změny, které znamenaly, že část majetku družstva byla vydána v rámci restitucí oprávněným osobám, družstvo prošlo složitou ekonomickou transformací i politickou na základě transformačního zákona. Některé hotely, restaurační zařízení, prodejny byly odprodány, jiné nabídnuty do pronájmu.

 

Během posledních let došlo k zásadní obnově a rekonstrukci většiny prodejen a jejich dnešní vybavení je na evropské úrovni. V roce 1997 se nám podařilo zprovoznit naší největší obchodní jednotku COOP Supermarket ve Strakonicích Na Volyňské, která nabízí cca 10.000 druhů zboží potravinářského i nepotravinářského na prodejní ploše 1092 m2 na úrovni služeb srovnatelných se všemi zahraničními řetězci. Následně 1.10. 2013 došlo k zařazení tohoto supermarketu do největšího českého řetězce do řetězce COOp TERNO. Jednota spotřební družstvo ve Volyni je finančně zajištěným podnikem, který ročně prodá svým zákazníkům zboží za vice než  600 milionů korun, je vyhledávaným subjektem pro všechny dodavatele a výrobce, úspěšným konkurentem zahraničních řetězců v okrese Strakonice a jeho prodejny jsou vyhledávány zákazníky nejen z okresu Strakonice. Pro 260 svých zaměstanců je jistotou s perspektivním výhledem do budoucnosti, svým cca 250 členům a cca 300 členům nabízí velké množství výhod a  všem svým zákazníkům nabízí kvalitní služby za cenově přijatelných podmínek.

Zobrazit kompletní podrobnou historii

Zobrazit podrobnou historii prodejny ve Lnářích

 

 

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium