Členství

Jednota spotřební družstvo ve Volyni má v současné době cca 250 členů pro které nad rámec výhod poskytovaných všem zákazníkům poskytuje každoročně členské výhody schválené členskou schůzí. Členskou základnu tvoří cca z poloviny nezaměstnanci družstva a z druhé poloviny  zaměstnanci družstva, většinu tvoří dlouholetí členové, ale mezi  členy je řada lidí, úspěšných podnikatelů a rodin, kteří v našich prodejnách nakupují a uvědomují si výhody, které naše družstvo svým členům poskytuje. Současný základní členský vklad činí u členů družstva 5.000,- Kč. Členové družstva jsou zároveň spolumajiteli družstva a svou činností se podílí na jeho hospodaření a dosahovaných výsledcích. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

 

Členská schůze 2019
Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni v souladu s článkem 19 odst. 4 platných Stanov družstva svolává řádnou členskou schůzi Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni, která se koná ve středu dne 22. května 2019 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu ve Strakonicích, na adrese Na Ohradě čp. 1067, 386 01 Strakonice I.

Členská schůze – Pozvánka 2019

Členská schůze – průvodní dopis 2019

Členská schůze – Jednací řád 2019

Členská schůze – Plná moc 2019

 

 

Oznámení o konání voleb představenstva a kontrolní komise Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni dne 4.5.2016. Více informací ZDE

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium