Členství

Jednota spotřební družstvo ve Volyni má v současné době cca 253 členů, pro které nad rámec výhod poskytovaných všem zákazníkům poskytuje každoročně členské výhody schválené členskou schůzí. Členskou základnu tvoří cca z poloviny nezaměstnanci družstva a z druhé poloviny  zaměstnanci družstva, většinu tvoří dlouholetí členové, ale mezi  členy je řada lidí, úspěšných podnikatelů a rodin, kteří v našich prodejnách nakupují a uvědomují si výhody, které naše družstvo svým členům poskytuje. Současný základní členský vklad činí u členů družstva 5.000,- Kč. Členové družstva jsou zároveň spolumajiteli družstva a svou činností se podílí na jeho hospodaření a dosahovaných výsledcích. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

Členská schůze 2024

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni v souladu s článkem 19 odst. 4 platných Stanov družstva svolává řádnou členskou schůzi Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni,  která  se koná dne 28. května 2024  od 9.00 hodin ve velkém sále objektu hotel a restaurace Na Nové ve Volyni,  na adrese Nádražní č.p. 254, 387 01  Volyně

1 – Členská schůze – průvodní dopis 2024

2 – Členská schůze – pozvánka 2024

3 – Členská schůze – plná moc 2024

4 – Členská schůze – Jednací řád 2024

 

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium