Členství

Jednota spotřební družstvo ve Volyni má v současné době cca 250 členů, pro které nad rámec výhod poskytovaných všem zákazníkům poskytuje každoročně členské výhody schválené členskou schůzí. Členskou základnu tvoří cca z poloviny nezaměstnanci družstva a z druhé poloviny  zaměstnanci družstva, většinu tvoří dlouholetí členové, ale mezi  členy je řada lidí, úspěšných podnikatelů a rodin, kteří v našich prodejnách nakupují a uvědomují si výhody, které naše družstvo svým členům poskytuje. Současný základní členský vklad činí u členů družstva 5.000,- Kč. Členové družstva jsou zároveň spolumajiteli družstva a svou činností se podílí na jeho hospodaření a dosahovaných výsledcích. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

Informace o konání členské schůze družstva v roce 2021

Vážení členové družstva,

představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni v souladu s článkem 18 odst. 3 Stanov družstva oznamuje, že dne 29.4.2021 se bude konat členská schůze, na které budou voleni členové představenstva a kontrolní komise družstva. Členská schůze se bude konat ve velkém sále objektu hotel a restaurace Na Nové ve Volyni, na adrese Nádražní č.p. 254, 387 01  Volyně.

Materiály k členské schůzi v PDF

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium