Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení vydané společností EKO-KOM, a.s. o úspoře emisí je vyčíslení přínosu Jednoty SD ve Volyni ke zlepšení životního prostředí: úsporu emisí CO2 ekv. a energie za rok 2020.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 55,75 tun CO2 ekv. a tak bylo uspořeno 1 322,61 GJ energie.

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium