Informace k členské schůzi – aktuálně

Vážení členové družstva,

Upozorňujeme tímto, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN ze dne 23.4.2021 došlo s účinností od 26.4.2021 k prodloužení platnosti vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem testu z dosavadních pěti (5) dnů na sedm (7) dnů.  

V ostatním  zůstávají informace k členské schůzi družstva ze dne 7.4.2021 nezměněny.

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium